Lugha: Kiswahili

FEMINA hip

ungana na vijana wengine

Femina Mradi wa Utoaji wa Habari za Kiafya, ni mpango wa mashirika ya kiraia unayofanya kazi na vijana, jamii na washirika kimkakati ili kukuza maisha ya afya, kinga dhidi ya VVU / UKIMWI, afya ya uzazi, usawa wa kijinsia na elimu ya uraia.
+255 22 270 0742 / +255 22 270 0743 (tuma ujumbe kwenda namba 0753 003 001), http://www.feminahip.or.tz/

Mada inayofuata:

The Internet of Good Things